Ekolojik dönüşüm için kültür ve sanat

03.10.2021 12:00 - 13:00 | Oda 5 | OTURUM


Moderatör

Derin Altan

Kurucu Ortak, Esmiyor

Hande Paker

Doç. Dr., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Bahçeşehir Üniversitesi

Yasemin Özcan

Görsel Sanatçı & Yazar

Güneşin Aydemir

Strateji Kurulu Üyesi, Buğday Derneği

Günümüzde yaşadığımız kriz ortamlarının gerektirdiği çözüm ihtiyacı, kültür-sanat üreticileri tarafından kültür-sanatı bir amaç, aynı zamanda bir dönüşüm aracı haline getirme düşüncesini doğurmuştur. Ekolojik dönüşümde kültür ve sanatın rolü bağlamında; kültür-sanat aktörlerinin ekolojik değişime karşı duyduğu sorumluluklar, toplum içinde etkileşim yaratma gücü, yaratıcı ifade biçimi ve çözüm arama gibi güçlerinden faydalanabileceği konusu bu oturum dahilinde değerlendirmeye alınacaktır.