Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz: Şehir şantiyeciliği

03.10.2021 12:00 - 13:00 | Oda 3 | OTURUM


Moderatör

M. Cemil Arslan

Dr., Genel Sekreter, Marmara Belediyeler Birliği

İbrahim Edin

Genel Müdür, UGETAM

Görkem Akyol

Yönetim Kurulu Üyesi, Yaya Derneği İstanbul Girişimi

Beste Ardıç Arslan

İSG Komisyonu Başkanı, İstanbul Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası

Son dönemde yeni yasasılar ile sayıları artan şantiyelerin kenti ve kentliyi sağlık, güvenlik, estetik gibi açılardan nasıl etkilediğinin konuşulacağı oturumda “şehir şantiyeciliği” konusu kentlerde yaşayan insanlar, şantiye çalışanları, politika yapıcılar ve işverenlerin perspektifinden değerlendirilecek ve yaya hareketleri, kentsel çevre kalitesi, iş güvenliği gibi konular özelinde masaya yatırılacaktır.