Veri! Veri! Veri! Kil olmadan tuğla yapılmaz

03.10.2021 11:30 - 13:00 | Oda 6 | OTURUM


Moderatör

Samet Keskin

Şehir Politikaları Uzmanı & Veri Çalışma Grubu Yürütücüsü, Marmara Belediyeler Birliği

İlker Şahin

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Hüseyin Can Ünen

Dr., Yönetim Kurulu Üyesi, Yer Çizenler Herkes İçin Haritacılık Derneği

Erol Özgüner

Dr., Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Bilal Eren

Yönetim Kurulu Başkanı, Açık Veri ve Teknoloji Derneği

Kamu politikalarının kanıta dayalı bir şekilde oluşturulması, kaynakların etkin kullanımından sunulan hizmetlerin kalitesine kadar birçok konuda büyük bir öneme sahiptir. Bu oturum ekseninde politikaların üretilmesinden geliştirilmesine tüm süreçlerde verinin önemi ve ne şekilde kullanıldığı, açık verinin bu konuda nasıl bir rolü olabileceği üzerinde durulacaktır.