Özgün-şehir: Bir sembol nasıl oluşur

02.10.2021 16:15 - 17:45 | Oda 4 | OTURUM


Moderatör

Aslı Ceylan Öner

Doç. Dr., Mimarlık, İzmir Ekonomi Üniversitesi

K. Bülent Köstem

Teknik Koordinatör, Cittaslow Türkiye

Andy Pratt

Kültür Ekonomisi Profesörü, Londra Şehir Üniversitesi

Celal Abdi Güzer

Prof. Dr., Öğretim Üyesi, Mimarlık Bölümü, ODTÜ

Davide Ponzini

Doç. Dr., Mimarlık ve Kent Çalışmaları, Milano Politeknik Üniversitesi

Paul Knox

Ordinaryüs Profesör, Virginia Politeknik ve Devlet Üniversitesi

Y. Erdem Güzelbey

Başkan Vekili, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Günümüzde şehirler hızlı kentleşme ve küresel akışlarla şekillenmektedir. Küreselleşme, şehirlerde kültürel ve ekonomik homojenleşme tartışmalarına yol açmış olsa da, kentsel özgünlüğe duyulan ihtiyaç insanları şehirlere çeken bir olgu olarak bu anlayışa karşı bir duruş sergilemiştir. Bir kavram olarak özgünlük çoğunlukla kültürel ve tarihi mirasa atfedilir, ancak yaratıcı ekonomi ve yerel üretimle ilgili faaliyetlerin önemli bir rol oynadığı fikrin çağdaş bir yanı da vardır. “Özgün-şehir: Bir sembol nasıl oluşur?” başlıklı panelde, kentsel özgünlük kavramını ve bu kavramın kentlerin yapılı, kültürel ve sosyal ortamındaki simgesel değerine yansımasını inceliyoruz.