Habitatın önemi: Sürdürülebilir ekosistem için biyoçeşitliliği korumak

03.10.2021 11:30 - 13:00 | Oda 2 | OTURUM


Moderatör

Ayşegül Selışık

Temsilci Yardımcısı, FAO Türkiye

Neil McCarthy

CEO, World Urban Parks & Mosaic Insights

Dursun Baş

Proje Koordinatörü, İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi

Z. Bilgi Buluş

Genel Müdür Yardımcısı, Doğa Koruma Merkezi

Nilüfer Oral

Dr., Uluslararası Hukuk Merkezi Direktörü, Singapur Ulusal Üniversitesi

Bilim insanları dünyada 8,7 milyon canlı türü olduğunu tahmin ediyor. Hayvanlar, bitkiler, bakteriler, insanlar… Canlı olan her şey. Ancak sadece 1,2 milyon tür keşfedilerek kimliklendirildi, bu geriye kalan milyonlarca canlının gizemini koruduğu anlamına geliyor. Kent nüfusunun artışı her ne kadar nüfus yoğunluğu oluştursa da arazi örtüsünde değişikliklere de neden oluyor ve insan, diğer türlerin yaşam alanlarına da müdahale ediyor. Bunun sonucunda çok sayıda ekolojik problemle karşı karşıya kalıyoruz. Küresel ısınmadan kaynaklı sıcaklık artışı ve aşırı hava olayları da bazı türlerin yok olmasına neden oluyor. Tüm bunlar küresel ölçekte biyolojik çeşitlilik kavramına odaklanmamızı gerekli kılıyor.