Küreselleşme Sonrası Kamusal Mekânların Dönüşümü ve Kullanıcı Davranışı Üzerindeki Etkileri

03.10.2021 10:00 - 11:00 | Oda 10 | YAN ETKİNLİK


İnsan-çevre ilişkisi; kültürel, fiziksel ve algısal değişkenlerin karşılıklı etkileşimlerinin bir sonucudur. Kentler; insanların bir araya geldiği, iletişim kurup etkileşerek sosyalleşmeyi sağladığı, ortak bir kimlik oluşturarak yaşanılan kenti sahiplenme bilincini oluşturma gibi toplumsal işlevleri üstlenen bir “karşılaşma yeri” olarak tanımlandığında, kamusal mekanlar; politik, sosyal, kültürel çeşitlilik ve kentlerin sürdürülebilirliği adına kentsel yaşantının temel unsurlarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Siyasi ve ekonomik değişim, kamusal alan ve kullanımında da nitelik ve nicelik açısından önemli değişikliklere yol açmıştır. Bu oturumda kamusal alandaki değişimlerin insan davranışı üzerindeki etkileri tartışılacaktır.


Katılımcı Şen Yüksel Doç .Dr., Mimar, Beykent Üniversitesi
Katılımcı Feride Önal Prof. Dr., Mimar, Fenerbahçe Üniversitesi
Katılımcı Ali Kılıç Dr. Öğretim Üyesi, Kent Plancısı, Yıldız Teknik Üniversitesi
Katılımcı Osman Ağa Önal Psikiyatrist, Kadıköy Belediyesi